Παρθένος

Η Αφροδίτη βρίσκεται στον Τοξότη, στον τέταρτο οίκο σου δηλαδή, και εκτός από τις στενές προσωπικές σχέσεις που φροντίζει, σε φέρνει περισσότερο κοντά σε οικογενειακά πρόσωπα.

Και  θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι ως κατοικία ή με έναν χώρο μπορούν να έχουν τις καλύτερες εξελίξεις αυτές τις μέρες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός