Λέων

Το να έχεις την Αφροδίτη, που είναι πλανήτης της αρμονίας και του συναισθήματος. στον οίκο σου που σχετίζεται με τον έρωτα και τη δημιουργικότητα είναι μια από τις καλύτερες πλανητικές κινήσεις του μήνα.

Δεν είναι μόνο ο έρωτας, αλλά οι σχέσεις όλων των ειδών που ευνοούνται. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος