Λέων

Ένα θέμα οικονομικό ίσως είναι δύσκολο να ξεκαθαριστεί αυτές τις μέρες.

Καλό θα ήταν να μην προβείς σε συμφωνίες οικονομικής φύσης σήμερα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος