Δίδυμοι

Το μυαλό σου νιώθεις ότι διευρύνεται, ταξίδια, γνώσεις, άνθρωποι που αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτεσαι είναι στο πρόγραμμα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος