Σκορπιός

Ο Άρης στο ζώδιό σου σου δίνει απίστευτη ενέργεια και όρεξη να ασχοληθείς με τους στόχους σου.

Σήμερα μάλιστα σχηματίζει μια πολύ θετική όψη με τον κυβερνήτη σου, τον Πλούτωνα και η ισχύς σου υπερδιπλασιάζεται.

Επίσης, μια νέα γνωριμία, έστω και εφήμερη θα σου δώσει αυτοπεποίθηση και θα σε γεμίσει ενέργεια.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης