Δίδυμοι

Μπορείς να μοιραστείς με κάποιους άλλους (έμπιστους) αυτά που ενδεχομένως σε βαραίνουν ή που θέλουν ένα ξεκαθάρισμα.

Θα δεις πως με αυτόν τον τρόπο το βάρος θα είναι μικρότερο, ενώ και μόνο που θα σε ακούσει κάποιος μπορεί να οδηγηθείς σε έναν δρόμο που θα ανακαλύψεις εσύ.

Η όψη του Άρη με τον Πλούτωνα σήμερα μπορεί να φέρει αρκετή δουλειά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος