Κριός

Φαίνεται ότι βλέπεις πιο ξεκάθαρα τις ανάγκες μιας σχέσης ή ενός ανθρώπου στη ζωή σου. Γενικότερα η όψη του Ήλιου με τον Κρόνο φέρνει καλύτερη επικοινωνία και επαφή με τους σημαντικούς για σένα ανθρώπους.

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος