Ζυγός

Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στον δέκατο οίκο σου. Το ενδιαφέρον στρέφεται σε ένα επαγγελματικό θέμα.

Κάποια στιγμή γυρίζει ο τροχός, ως γνωστόν. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός