Παρθένος

Η Σελήνη στον ενδέκατο οίκο σου και σε βάζεις σε σκέψεις. Φυσικά έχεις κι εσύ τις προσωπικές σου ελπίδες και υπάρχουν πράγματα που επιθυμείς.

Επειδή τώρα θα έχεις επαφή με όλα αυτά, δοκίμασε οι επιλογές σου να βασίζονται πάνω τους. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός