Δίδυμοι

Η Σελήνη βρίσκεται στον δεύτερο οίκο σου για να ρίξει λίγο φως (και εύνοια) στα οικονομικά σου, τα οποία είναι πιθανότατα ταλαιπωρημένα.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορείς να αισιοδοξείς αυτήν την περίοδο. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος