Λέων

Έρχονται απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν ορισμένες σχέσεις και αρχίζουν να φαίνονται οι δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτές.

Οι επαφές με τους φίλους σου είναι θερμότερες και η ανάγκη σου να ανήκεις σε μια ομάδα ανθρώπων με κοινό στόχο είναι εντονότερη. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος