Παρθένος

Ο Ήλιος και η αντίθεσή του με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρνει μια ένταση ή διαφωνίες σε μια ομάδα ή με φιλικά πρόσωπα.

Αν και φαίνεται ότι όλο αυτό μπορεί να είναι παραγωγικό, όταν λέμε διαφωνίες δεν εννοούμε απαραίτητα διενέξεις.

Έχε υπόψη σου ότι δεν μπορείς να τα λες όλα, όταν δεν είναι έτοιμοι οι άλλοι να τα ακούν όλα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός