Δίδυμοι

Ο Ήλιος και ο Πλούτωνας σχηματίζουν αντίθεση και μπορεί να πρέπει να διευθετήσεις ένα οικονομικό θέμα που όμως ίσως να μην έχει να κάνει με τα δικά σου οικονομικά, αλλά με κάποιου άλλου με τον οποίο μοιράζεστε κάτι.

Μπορεί να είναι συγγενής, συγκάτοικος, σύντροφος.

Γενικότερα τα οικονομικά σου και ο προγραμματισμός τους είναι το θέμα του μήνα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος