Παρθένος

Η σημερινή νέα Σελήνη πραγματοποιείται στον δεύτερο οίκο σου.

Είναι πολύ θετική και αποτελεί μια ένδειξη ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχεις εξελίξεις στον οικονομικό τομέα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός