Λέων

Η σημερινή νέα Σελήνη είναι πολύ θετική και πραγματοποιείται στον τρίτο οίκο σου.

Μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν συμφωνίες, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους και να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι.

Ο Οκτώβριος πλέον είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και εξωστρεφής. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος