Καρκίνος

Η σημερινή νέα Σελήνη πραγματοποιείται στον τέταρτο οίκο σου που αφορά το σπίτι και την οικογένεια.

Είναι πολύ θετική και μέχρι το τέλος του μήνα είναι πιθανό να ξεκινήσει κάτι νέο. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων