Δίδυμοι

Η σημερινή νέα Σελήνη πραγματοποιείται στον πέμπτο οίκο σου και είναι πολύ θετική για πολλούς λόγους.

Μέχρι το τέλος του μήνα έρχεται ένα κύμα ανανέωσης γενικότερα, και ειδικότερα στον ερωτικό τομέα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος