Καρκίνος

Η όψη του Ήλιου με τον Κρόνο είναι πολύ θετική και σχετίζεται με το σπίτι, την οικογένεια και τα οικονομικά.

Φαίνεται ότι η λογική σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις ένα θέμα και ότι η επιτυχία και η πρόοδος είναι βέβαιες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων