Ταύρος

Ο Ήλιος και ο Κρόνος σχηματίζουν μια πολύ θετική όψη σήμερα που αφορά τα επαγγελματικά – και οι δύο βρίσκονται σε οίκους που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα.

Η διέλευση αυτή σημαίνει λογική, πειθαρχία και επιτυχία. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι