Ζυγός

Η όψη της Αφροδίτης με τον Δία σήμερα είναι πραγματικά σπουδαία.

Σχετίζεται κυρίως με θέματα γνωριμιών, έρωτα, επικοινωνίας και δημιουργικότητας.

Είσαι σε μια φάση πραγματικής εσωτερικής ανανέωσης.  

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός