Ζυγός

 Η δύσκολη όψη της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα μπορεί να είναι ένδειξη καχυποψίας και γενικά αξεκαθάριστων καταστάσεων και μέσα σου και ίσως σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

Ειδικά στην εργασία καλό είναι να είναι ξεκάθαρα κάπως τα πράγματα.

 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός