Παρθένος

Η σημερινή όψη της ανάδρομης Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα είναι αρκετά περίεργη και ίσως χρειάζεται προσοχή στις πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε συνεργάτες και από συνεργάτες.

Γενικότερα οι επαγγελματικές σχέσεις μπορεί να χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός