Λέων

Η ανάδρομη Αφροδίτη και η σημερινή δύσκολη όψη της με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργεί μια δυσκολία στην επικοινωνία με φιλικά πρόσωπα και ίσως οι οικονομικές συναλλαγές σήμερα θα πρέπει να γίνονται με πολλή προσοχή.

Ειδικά με κάρτες, διαδικτυακές αγορές, κλπ.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος