Καρκίνος

Η ανάδρομη Αφροδίτη σχηματίζει σήμερα μια δύσκολη όψη με τον Ποσειδώνα και μπορεί να έρχεται στην επιφάνεια κάτι που δεν ήξερες ή να δημιουργείται ένα χάος στην επικοινωνία σου με κάποιο πρόσωπο σήμερα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων