Ταύρος

Λόγων της δύσκολης όψης της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα, δεν θέλεις να ρισκάρεις χρήματα σήμερα, ούτε να δανείσεις ή να κάνεις καμιά σημαντική αγορά.

Υπάρχει λίγο ο κίνδυνος της εξαπάτησης ή και της αυτο-εξαπάτησης.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι