Υδροχόος

Η ανάδρομη Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας σχηματίζουν μια δύσκολη όψη που σχετίζεται με καχυποψία και ίσως βιασύνη όσον αφορά την ερωτική σου ζωή και ίσως και ένα οικονομικό θέμα.

Γενικά οι οικονομικές συναλλαγές δεν ευνοούνται αυτές τις μέρες.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες