Σκορπιός

Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι απρόβλεπτα κοινωνική με την όψη της Σελήνης με τον Ουρανό.

Όχι μόνο δικτυώνεσαι, αλλά ίσως δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για μια συνεργασία ή για ένα κοινό στόχο σε μια σχέση. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης