Καρκίνος

Η Σελήνη και ο Ουρανός σχηματίζουν μια πολύ θετική όψη που είναι και πολύ κοινωνική.

Μπορεί δηλαδή και να γίνει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτές τις μέρες.

Ή μια συνάντηση με ένα φιλικό πρόσωπο που έχεις να δεις καιρό.

Μπορείς και να τα επιδιώξεις αυτά πάντως. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων