Ιχθύες

Η όψη της Σελήνης με τον Ουρανό είναι πολύ θετική.

Αφορά μια συμφωνία ή συνεργασία ή και ένα συμβόλαιο, πάντως κάτι «επισημοποιείται».

Σε μια άλλη περίπτωση μπορεί να μιλάμε και για μια νέα σχέση. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12