Υδροχόος

Η όψη της Σελήνης με τον Ουρανό είναι πολύ αρμονική.

Ένα οικονομικό θέμα μπορεί να έχει θετική εξέλιξη – ίσως μιλάμε και για μια συμφωνία.

Επίσης, μια υπόθεση με την κατοικία, την οικογένεια ή συγκατοίκηση ευνοείται αφάνταστα. 

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες