Ιχθύες

Ίσως έχεις την ευκαιρία για μια δημιουργική συνεργaσία. Σε αυτό το διάστημα, οι φιλικές σχέσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου.

Υπάρχει και ένα ερωτικό ενδιαφέρον κάπου στον ορίζοντα ή σύντομα θα υπάρξει. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12