Ζυγός

Η σημερινή έκλειψη Ηλίου είναι πολύ θετική και πραγματοποιείται στον ένατο οίκο σου.

Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος σε φέρνουν περισσότερο κοντά σε έναν σημαντικό στόχο.

Μπορεί να ξεκινάς ή και να ολοκληρώνεις σπουδές ή ένα ταξίδι. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός