Υδροχόος

Η σημερινή έκλειψη Ηλίου είναι εκπληκτική. Οι ηλιακές εκλείψεις σημαίνουν κατά κύριο λόγο νέα ξεκινήματα και ευκαιρίες και όλα αυτά με αρκετή διάρκεια μετά την πραγματοποίησή τους.

Η σημερινή αφορά κυρίως θέματα έρωτα, δημιουργικότητα και παιδιών. 

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες