Λέων

Η επικοινωνία μπορεί να είναι λίγο δύσκολη αυτές τις μέρες. Αν μπορείς να αποφύγεις σήμερα συμφωνίες, καλά θα ήταν.

Αν δεν γίνεται αυτό, διάβασε καλά τους όρους.

Αν συμφωνείς, έστω και κάτι απλό, προφορικά, συζήτησέ το πολύ καλά πρώτα.  

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος