Δίδυμοι

Μπορεί ένα οικονομικό θέμα να δημιουργεί άγχος, αλλά αν το άγχος δεν είναι υπερβολικό, μπορεί να σε κινητοποιήσει στο να είσαι πολύ αποτελεσματικός.

Το θέμα είναι να υπάρχουν άλλα πράγματα στη ζωή σου που να αντισταθμίζουν το όποιο άγχος βέβαια.  

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος