Καρκίνος

Αυτές οι μέρες έχουν ενδιαφέρον για την κοινωνική σου ζωή, τις επαγγελματικές συνεργασίες και τις φιλικές σχέσεις.

Επίσης, ο Πλούτωνας μπορεί να πραγματοποιήσει μια επιθυμία σου. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων