Ταύρος

Η σκέψη σου είναι υπέρ αναλυτική και η διαίσθησή σου απίστευτη. Μπορείς να προχωρήσεις γρηγορότερα προς έναν στόχο σου, αλλά χρειάζεται “καθαρότητα” σε αυτόν.

Μην επηρεάζεσαι ιδιαίτερα από τις αποψάρες των άλλων, ειδικά όταν δεν τις ζητάς. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι