Κριός

Αν θέλεις να κάνεις κάποια αλλαγή στον επαγγελματικό τομέα, αυτή την περίοδο μπορείς να τη μελετήσεις και να επιχειρήσεις να την υλοποιήσεις.

Στον έκτο οίκο σου βρίσκεται ο Άρης για να σου δώσει ιδέες και ευκαιρίες, πάντως. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος