Λέων

Τώρα εσύ μπορεί να νιώθεις απομονωμένος και περιορισμένος, αλλά προτάσεις για συνεργασία ή τρόποι να κερδίσεις χρήματα δεν αποκλείονται. Η Σελήνη φαίνεται ότι εξελίσσει ένα οικονομικό θέμα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος