Καρκίνος

Τα νέα είναι καλά για μια σχέση ή συνεργασία. Η Σελήνη κάνει τους άλλους γενικότερα «καλούς» και λιγότερο απαιτητικούς σήμερα. Οπότε είναι μια μέρα κατά την οποία μπορείς να διεκδικήσεις αυτά που χρειάζεσαι.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων