Ταύρος

Η Σελήνη είναι μια ένδειξη συναισθηματισμού και ίσως ότι έρχεσαι επικοινωνιακά περισσότερο κοντά με έναν άνθρωπο. Βεβαίως, η δημιουργία μιας σχετικής οικειότητας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα σε μια σχέση.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι