Παρθένος

Η Αφροδίτη στο απέναντί σου ζώδιο κάνει πιο εύκολες τις σχέσεις, τις συνεργασίες και την επικοινωνία με τους άλλους. Η συντροφική σου σχέση και γενικά η συντροφικότητα είναι κάτι που θα σε απασχολήσει με θετικό τρόπο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός