Καρκίνος

Η Αφροδίτη βρίσκεται στον ένατο και πιο αισιόδοξο οίκο σου, με αποτέλεσμα να έρθεις πιο κοντά στους στόχους σου, να έχεις κάποια ακαδημαϊκή επιτυχία, ενδεχομένως. Πιθανή είναι και η οργάνωση ενός ταξιδιού στο εξωτερικό.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων