Δίδυμοι

Η Αφροδίτη πλέον στον δέκατο οίκο της καριέρας θα διευκολύνει την καθημερινότητά σου στη δουλειά, προσφέροντας και νέες ευκαιρίες. Μέχρι το τέλος του μήνα μπορείς να αναζητήσεις εργασία ή νέες συνεργασίες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος