Λέων

Εντυπωσιάζεις με τη δουλειά σου, ή με την εμπειρία σου, ή με την απαστράπτουσα προσωπικότητά σου.

Η Σελήνη και ο Ουρανός στον οίκο των επαγγελματικών σου βοηθάνε πολύ την κατάσταση. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος