Καρκίνος

Η Σελήνη και ο Ουρανός στον ενδέκατο οίκο σου σε φέρνουν κοντά σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν να σου πουν πολλά για την επαγγελματική σου ζωή.

Αλλά και τη συναισθηματική.

Και κάτι άλλο, φαίνεται ότι έρχονται στην επιφάνεια κάποιες βαθιά κρυμμένες επιθυμίες σου.

Φαίνεται, επίσης, ότι κάποιες από αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων