Λέων

Η όψη του Ήλιου με τον Δία είναι πολύ ισχυρή και σημαντική.

Αφορά τις γνωριμίες, τις σχέσεις, τις συμφωνίες και τις συνεργασίες και κάθε εγχείρημα σχετικό με όλα αυτά μπορεί να έχει θετική εξέλιξη αυτές τις μέρες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος