Καρκίνος

Η σημερινή όψη του Ήλιου με τον Δία είναι εκπληκτική. Αφορά το σπίτι, την οικογένεια, τα κοινά οικονομικά και τις οικονομικές συμφωνίες.

Δεν χρειάζεται κανένα ρίσκο βέβαια, γιατί μπορεί να ενθουσιάζεσαι λίγο υπερβολικά. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων