Δίδυμοι

Και ξανά ο έρωτας και η δημιουργικότητα στο προσκήνιο με την εκπληκτική όψη του Ήλιου με τον Δία.

Είναι πιθανό σε ένα ταξίδι ή σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο να εντοπίζεται το ενδιαφέρον πρόσωπο.

Μπορεί όμως και να πραγματοποιείται ένας δημιουργικός στόχος σου. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος