Ταύρος

Το σημερινό τρίγωνο του Δία είναι ισχυρό, αισιόδοξο και σχετίζεται με επιτυχία.

Κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, όσον αφορά τους Ταύρους. Η εργασία μπορεί να επεκταθεί με ένα νέο πρότζεκτ που μπορεί να εμφανιστεί. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι